تجزیه و تحلیل  یا    زبان:

بریتان منشا اولین نام است

نام و نام خانوادگی بریتان. تاریخ منبع منحصر به فرد بریتان در کشورهای مختلف و زبان.

نام و نام خانوادگی بریتان

Priteni >

سلتیک باستان (Hypothetical) (کلمه)

Brito >

رومی باستان (کلمه)

بریتان >

انگلیسی (نام خانوادگی)

درخت کامل نام بریتان

Priteni >

سلتیک باستان (Hypothetical) (کلمه)

 
 
Britannia >

رومی باستان (نام محل)

 
 
 
Breizh >

برتون (نام محل)

 
 
 
Bretaigne >

قرون وسطایی فرانسوی (نام محل)

 
 
 
 
Bretagna >

ایتالیایی (نام محل)

 
 
 
 
Bretagne >

فرانسوی (نام محل)

 
 
 
 
Bretagne >

زبان (نام محل)

 
 
 
 
Bretaña >

اسپانیایی (نام محل)

 
 
 
 
Britain >

انگلیسی (نام محل)

 
 
 
بریتانیا >

انگلیسی (نادر)

 
 
 
Britannien >

زبان (نام محل)

 
 
 
بریتانیا >

انگلیسی (نادر)

 
 
 
Brittany >

انگلیسی (نام محل)

 
 
 
 
بریتنی >

انگلیسی

 
 
 
 
 
بریتنی >

انگلیسی (Modern)

 
 
 
 
 
بریتانی >

انگلیسی (Modern)

 
 
 
 
 
بریتنی >

انگلیسی (Modern)

 
 
 
 
 
بریتنی >

انگلیسی (Modern)

 
 
Brito >

رومی باستان (کلمه)

 
 
 
برت >

فرانسوی (نام خانوادگی)

 
 
 
برت >

انگلیسی (نام خانوادگی)

 
 
 
 
برت >

انگلیسی

 
 
 
 
 
برت >

انگلیسی

 
 
 
بریتین >

انگلیسی (نام خانوادگی)

 
 
 
بریتان >

انگلیسی (نام خانوادگی)

 
 
 
 
بریتان >

انگلیسی

نام و نام خانوادگی خود را تجزیه و تحلیل کنید. رایگان است!

یا
اسم شما:
نام خانوادگی شما:
تجزیه و تحلیل کنید

اطلاعات بیشتر درباره یک نام بریتان

بریتان معنی نام

بریتان چیست؟ معنی نام بریتان.

 

بریتان مشتق نام یک نام است

بریتان از کجا نام گرفت؟ نام و نام خانوادگی بریتان.

 

بریتان تعریف نام اول

این نام به زبانهای دیگر، تلفظ و تلفظهای مختلف، انواع مختلف زن و مرد از نام اول بریتان.

 

چگونه بریتان را تلفظ کنید

چگونه شما بریتان را تلفظ می کنید؟ روش های مختلف برای تلفظ بریتان. تلفظ از بریتان

 

بریتان سازگاری با نام خانوادگی

بریتان تست سازگاری با نام خانوادگی.

 

بریتان سازگاری با نامهای دیگر

تست سازگاری بریتان با نامهای دیگر.

 

لیست نام خانوادگی با نام بریتان

لیست نام خانوادگی با نام بریتان