تجزیه و تحلیل  یا    زبان:

دوریان تعریف اول نام

دوریان تعریف نام: این نام به زبانهای دیگر، تلفظ و تلفظ، انواع زن و مرد از نام اول دوریان.

دوریان را تعریف کنید

The name was first used by Oscar Wilde in his novel 'The Picture of Dorian Gray' (1891), which tells the story of a man whose portrait ages while he stays young. Wilde may have taken it from the name of the ancient Greek tribe the Dorians, or from the surname Doran.

دوریان یک نام پسر است؟

بله، نام دوریان دارای جنسیت مردانه است.

اشکال زنانه نام دوریان

نام دوریان دارای نامهای زنانه مشابه است. زنان به نام نام دوریان نام می گیرند:

از دوریان نام کجا می آید؟

نام دوریان در انگلیسی, فرانسوی رایج است.

نام و نام خانوادگی خود را تجزیه و تحلیل کنید. رایگان است!

یا
اسم شما:
نام خانوادگی شما:
تجزیه و تحلیل کنید

اطلاعات بیشتر درباره یک نام دوریان

دوریان معنی نام

دوریان چیست؟ معنی نام دوریان.

 

دوریان مشتق نام یک نام است

دوریان از کجا نام گرفت؟ نام و نام خانوادگی دوریان.

 

دوریان تعریف نام اول

این نام به زبانهای دیگر، تلفظ و تلفظهای مختلف، انواع مختلف زن و مرد از نام اول دوریان.

 

دوریان در زبانهای دیگر

یاد بگیرید که چگونه نام اصلی دوریان با نام دیگری در زبان دیگری در کشور دیگری مطابقت دارد.

 

چگونه دوریان را تلفظ کنید

چگونه شما دوریان را تلفظ می کنید؟ روش های مختلف برای تلفظ دوریان. تلفظ از دوریان

 

دوریان سازگاری با نام خانوادگی

دوریان تست سازگاری با نام خانوادگی.

 

دوریان سازگاری با نامهای دیگر

تست سازگاری دوریان با نامهای دیگر.

 

لیست نام خانوادگی با نام دوریان

لیست نام خانوادگی با نام دوریان