تجزیه و تحلیل  یا    زبان:

فیگارو تعریف اول نام

فیگارو تعریف نام: این نام به زبانهای دیگر، تلفظ و تلفظ، انواع زن و مرد از نام اول فیگارو.

فیگارو را تعریف کنید

Created by playwright Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais for the central character in his plays 'The Barber of Seville' (1775), 'The Marriage of Figaro' (1784) and 'The Guilty Mother' (1792). Beaumarchais may have based the character's name on the French phrase fils Caron meaning "son of Caron", which was his own nickname and would have been pronounced in a similar way. In modern French the word figaro has acquired the meaning "barber", reflecting the character's profession.

فیگارو یک نام پسر است؟

بله، نام فیگارو دارای جنسیت مردانه است.

از فیگارو نام کجا می آید؟

نام فیگارو در ادبیات رایج است.

نام و نام خانوادگی خود را تجزیه و تحلیل کنید. رایگان است!

یا
اسم شما:
نام خانوادگی شما:
تجزیه و تحلیل کنید

اطلاعات بیشتر درباره یک نام فیگارو

فیگارو معنی نام

فیگارو چیست؟ معنی نام فیگارو.

 

فیگارو تعریف نام اول

این نام به زبانهای دیگر، تلفظ و تلفظهای مختلف، انواع مختلف زن و مرد از نام اول فیگارو.

 

فیگارو سازگاری با نام خانوادگی

فیگارو تست سازگاری با نام خانوادگی.

 

فیگارو سازگاری با نامهای دیگر

تست سازگاری فیگارو با نامهای دیگر.