تجزیه و تحلیل  یا    زبان:

هانیل منشا اولین نام است

نام و نام خانوادگی هانیل. تاریخ منبع منحصر به فرد هانیل در کشورهای مختلف و زبان.

نام و نام خانوادگی هانیل، مسیر 1

Yahweh >

الهیات

Yehochanan >

کتاب مقدس عبری (از طریق معنی)

یوخانان >

کتاب مقدس عبری (انقباض)

یونس >

یونانی کتاب مقدس

ایوان >

یونانی کتاب مقدس

Iohanna >

کتاب مقدس لاتین

یوهانا >

زبان فنلاندی

هانیل >

زبان فنلاندی (diminutival)

نام و نام خانوادگی هانیل، مسیر 2

چانا >

کتاب مقدس عبری

هانا >

زبان فنلاندی

هانیل >

زبان فنلاندی (diminutival)

درخت کامل نام هانیل، مسیر 1

چانا >

کتاب مقدس عبری

 
 
Anna >

یونانی کتاب مقدس

 
 
 
Ana >

گرجستان

 
 
 
 
آنی >

گرجستان (diminutival)

 
 
 
Anna >

یونانی

 
 
 
Anna >

کلیسای قدیمی Slavic

 
 
 
 
Ana >

بلغاری

 
 
 
 
 
آنی >

بلغاری (diminutival)

 
 
 
 
Ana >

کرواتی

 
 
 
 
 
Anica >

کرواتی (diminutival)

 
 
 
 
 
آنیتا >

کرواتی (diminutival)

 
 
 
 
 
Anka >

کرواتی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
آنکیکا >

کرواتی (diminutival)

 
 
 
 
 
Jana >

کرواتی

 
 
 
 
Ana >

صربی

 
 
 
 
 
Anica >

صربی (diminutival)

 
 
 
 
 
Anka >

صربی (diminutival)

 
 
 
 
 
Jana >

صربی

 
 
 
 
Ana >

مقدونی

 
 
 
 
Anna >

لهستانی

 
 
 
 
 
Anka >

لهستانی (diminutival)

 
 
 
 
Anna >

زبان

 
 
 
 
 
انوشکا >

زبان (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Anoushka >

Various

 
 
 
 
 
 
Anouska >

Various

 
 
 
 
 
 
Anushka >

زبان

 
 
 
 
 
آنا >

زبان (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Ania >

لهستانی

 
 
 
 
 
 
Ania >

زبان (رونویسی نوع)

 
 
 
 
 
 
Aniya >

انگلیسی (Modern)

 
 
 
 
 
 
Aniyah >

انگلیسی (Modern)

 
 
 
 
 
 
Anja >

سوئدی

 
 
 
 
 
 
Anja >

نروژی

 
 
 
 
 
 
Anja >

دانمارکی

 
 
 
 
 
 
Anja >

زبان فنلاندی

 
 
 
 
 
 
Anja >

اسلوونی

 
 
 
 
 
 
Anja >

کرواتی

 
 
 
 
 
 
Anja >

صربی

 
 
 
 
 
 
Anja >

زبان

 
 
 
 
 
 
Anja >

هلندی

 
 
 
 
Anna >

اوکراین

 
 
 
 
Anna >

بلاروس

 
 
 
 
Anna >

چک

 
 
 
 
 
آنتا >

چک (diminutival)

 
 
 
 
Anna >

اسلواکی

 
 
 
 
Anna >

بلغاری

 
 
 
 
 
Anka >

بلغاری (diminutival)

 
 
 
Anna >

کتاب مقدس لاتین

 
 
 
 
آینا >

کاتالان

 
 
 
 
Ana >

اسپانیایی

 
 
 
 
 
Anabel >

اسپانیایی (پیچیدگی)

 
 
 
 
 
آنی >

اسپانیایی (diminutival)

 
 
 
 
 
آنیتا >

اسپانیایی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
آنیتا >

انگلیسی

 
 
 
 
 
 
 
نیتا >

انگلیسی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
 
آنیتا >

هلندی

 
 
 
 
 
 
آنیتا >

زبان

 
 
 
 
 
 
آنیتا >

سوئدی

 
 
 
 
 
 
آنیتا >

نروژی

 
 
 
 
 
 
آنیتا >

دانمارکی

 
 
 
 
 
 
آنیتا >

زبان فنلاندی

 
 
 
 
 
 
آنیتا >

لهستانی

 
 
 
 
 
 
آنیتا >

لتونی

 
 
 
 
Ana >

پرتغالی

 
 
 
 
 
آنابلا >

پرتغالی (پیچیدگی)

 
 
 
 
 
آنیتا >

پرتغالی (diminutival)

 
 
 
 
Ana >

اسلوونی

 
 
 
 
 
Anica >

اسلوونی (diminutival)

 
 
 
 
 
Anika >

اسلوونی (diminutival)

 
 
 
 
 
آنیتا >

اسلوونی (diminutival)

 
 
 
 
Ana >

رومانیnian

 
 
 
 
 
Anca >

رومانیnian (diminutival)

 
 
 
 
 
آنی >

رومانیnian (diminutival)

 
 
 
 
عین >

باسک

 
 
 
 
Anna >

انگلیسی

 
 
 
 
 
Anissa >

انگلیسی (پیچیدگی)

 
 
 
 
 
Annabel >

انگلیسی (تحت تاثیر صدا)

 
 
 
 
 
 
Anabel >

اسپانیایی

 
 
 
 
 
 
آنابلا >

پرتغالی

 
 
 
 
 
 
آنابلا >

انگلیسی (Modern)

 
 
 
 
 
 
Anabelle >

انگلیسی (Modern)

 
 
 
 
 
 
Annabel >

هلندی

 
 
 
 
 
 
Annabella >

انگلیسی (Modern)

 
 
 
 
 
 
Annabelle >

انگلیسی

 
 
 
 
 
 
 
Annabelle >

فرانسوی

 
 
 
 
 
 
عربلا >

انگلیسی

 
 
 
 
 
Annag >

اسکاتلندی (diminutival)

 
 
 
 
 
کینا >

انگلیسی (Modern) (پیچیدگی)

 
 
 
 
 
ناندانگ >

اسکاتلندی (diminutival)

 
 
 
 
 
Quanna >

آفریقایی آمریکایی (نادر) (پیچیدگی)

 
 
 
 
Anna >

ایتالیایی

 
 
 
 
 
Annabella >

ایتالیایی (پیچیدگی)

 
 
 
 
 
Annetta >

ایتالیایی (diminutival)

 
 
 
 
Anna >

زبان

 
 
 
 
 
Anika >

زبان (diminutival)

 
 
 
 
 
Anina >

زبان (diminutival)

 
 
 
 
 
Anke >

آلمانی کم (diminutival)

 
 
 
 
 
Antje >

آلمانی کم (diminutival)

 
 
 
 
Anna >

هلندی

 
 
 
 
 
Anika >

هلندی (diminutival)

 
 
 
 
 
Anke >

هلندی (diminutival)

 
 
 
 
 
Anneke >

هلندی (diminutival)

 
 
 
 
 
Annelien >

هلندی (پیچیدگی)

 
 
 
 
 
Anouk >

هلندی (diminutival)

 
 
 
 
 
Ans >

هلندی (diminutival)

 
 
 
 
 
Antje >

Frisian (diminutival)

 
 
 
 
 
Antje >

هلندی (diminutival)

 
 
 
 
Anna >

سوئدی

 
 
 
 
 
Annika >

سوئدی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Annika >

هلندی

 
 
 
 
 
 
Annika >

زبان فنلاندی

 
 
 
 
 
 
Annika >

زبان

 
 
 
 
 
 
Annika >

انگلیسی (Modern)

 
 
 
 
 
 
 
Anneka >

انگلیسی (نادر)

 
 
 
 
Anna >

نروژی

 
 
 
 
 
Anniken >

نروژی (diminutival)

 
 
 
 
Anna >

دانمارکی

 
 
 
 
 
عین >

دانمارکی (diminutival)

 
 
 
 
 
Anika >

دانمارکی (diminutival)

 
 
 
 
Anna >

زبان فنلاندی

 
 
 
 
 
Anneli >

زبان فنلاندی (diminutival)

 
 
 
 
 
آنی >

زبان فنلاندی (diminutival)

 
 
 
 
 
Anniina >

زبان فنلاندی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
نایین >

زبان فنلاندی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
Annikki >

زبان فنلاندی (diminutival)

 
 
 
 
 
Annukka >

زبان فنلاندی (diminutival)

 
 
 
 
 
آنو >

زبان فنلاندی (diminutival)

 
 
 
 
Anna >

استونی

 
 
 
 
 
آنو >

استونی (diminutival)

 
 
 
 
Anna >

لتونی

 
 
 
 
Anna >

مجارستانی

 
 
 
 
 
Anikou >

مجارستانی (diminutival)

 
 
 
 
 
Annuska >

مجارستانی (diminutival)

 
 
 
 
 
پانا >

مجارستانی (diminutival)

 
 
 
 
 
پانینی >

مجارستانی (diminutival)

 
 
 
 
Anna >

ایسلندی

 
 
 
 
Anna >

فاروسی

 
 
 
 
Anna >

کاتالان

 
 
 
 
 
Anaïs >

کاتالان (diminutival)

 
 
 
 
Anna >

اکسیتان

 
 
 
 
 
Anaïs >

اکسیتان (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Anaïs >

فرانسوی

 
 
 
 
Anna >

برتون

 
 
 
 
 
Annick >

برتون (diminutival)

 
 
 
 
Anna >

کتاب مقدس

 
 
 
 
Anne >

فرانسوی

 
 
 
 
 
ان >

انگلیسی

 
 
 
 
 
 
آنی >

انگلیسی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Nan >

انگلیسی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
نانسی >

انگلیسی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Nainsí >

ایرلندی

 
 
 
 
 
 
 
Nan >

انگلیسی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
 
 
ننسی >

کرواتی

 
 
 
 
 
 
نانتی >

انگلیسی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
ناننی >

انگلیسی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
پرستار بچه >

انگلیسی (diminutival)

 
 
 
 
 
Anne >

انگلیسی

 
 
 
 
 
 
آنی >

انگلیسی (diminutival),

 
 
 
 
 
 
نانتی >

انگلیسی (diminutival),

 
 
 
 
 
 
ناننی >

انگلیسی (diminutival),

 
 
 
 
 
 
پرستار بچه >

انگلیسی (diminutival),

 
 
 
 
 
Anne >

سوئدی

 
 
 
 
 
Anne >

نروژی

 
 
 
 
 
Anne >

دانمارکی

 
 
 
 
 
Anne >

زبان فنلاندی

 
 
 
 
 
Anne >

زبان

 
 
 
 
 
Anne >

هلندی

 
 
 
 
 
 
آنی >

هلندی (diminutival)

 
 
 
 
 
Anne >

باسک

 
 
 
 
 
Annette >

فرانسوی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
آنتیت >

مجارستانی

 
 
 
 
 
 
Annet >

هلندی

 
 
 
 
 
 
Annett >

زبان

 
 
 
 
 
 
Annette >

انگلیسی

 
 
 
 
 
 
 
Nettie >

انگلیسی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Annette >

زبان

 
 
 
 
 
 
Annette >

دانمارکی

 
 
 
 
 
 
Annette >

سوئدی

 
 
 
 
 
 
Annette >

نروژی

 
 
 
 
 
 
Annette >

هلندی

 
 
 
 
 
آنی >

فرانسوی (diminutival)

 
 
 
 
 
Anouk >

فرانسوی (diminutival)

 
 
 
 
 
نینون >

فرانسوی (diminutival)

 
 
 
 
Ona >

لیتوانیایی

 
 
چانا >

عبری

 
 
چانا >

عبری

 
 
 
Hannah >

عبری (رونویسی نوع)

 
 
 
 
Hena >

ییدیش

 
 
 
 
هاندا >

ییدیش

 
 
 
 
 
Hendel >

ییدیش (diminutival)

 
 
 
 
هان >

ییدیش

 
 
 
 
Henye >

ییدیش

 
 
هانا >

چک

 
 
هانا >

اسلواکی

 
 
هانا >

کرواتی

 
 
هانا >

سوئدی

 
 
 
Hanne >

سوئدی

 
 
هانا >

نروژی

 
 
 
Hanne >

نروژی

 
 
هانا >

دانمارکی

 
 
 
Hanne >

دانمارکی

 
 
هانا >

زبان فنلاندی

 
 
 
هانیل >

زبان فنلاندی (diminutival)

 
 
هانا >

لهستانی

 
 
 
هانا >

لهستانی (diminutival)

 
 
هانا >

اوکراین

 
 
هانا >

بلاروس

 
 
هانا >

زبان

 
 
 
Hanne >

زبان

 
 
هانا >

هلندی

 
 
هانا >

ایسلندی

 
 
هانا >

مجارستانی

 
 
Hannah >

انگلیسی

 
 
 
Jannah >

انگلیسی (نادر) (تحت تاثیر صدا)

 
 
Hannah >

فرانسوی

 
 
Hannah >

زبان

 
 
Hannah >

هلندی

 
 
Hannah >

سوئدی

 
 
Hannah >

کتاب مقدس

درخت کامل نام هانیل، مسیر 2

Yahweh >

الهیات

 
 
Yehochanan >

کتاب مقدس عبری (از طریق معنی)

 
 
 
یوخانان >

کتاب مقدس عبری (انقباض)

 
 
 
 
یونس >

یونانی کتاب مقدس

 
 
 
 
 
ایوان >

یونانی کتاب مقدس

 
 
 
 
 
 
Iohanna >

کتاب مقدس لاتین

 
 
 
 
 
 
 
یوهانا >

استونی

 
 
 
 
 
 
 
یوهانا >

انگلیسی

 
 
 
 
 
 
 
 
Joey >

انگلیسی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
یوهانا >

قرمز رومی (رونویسی نوع)

 
 
 
 
 
 
 
یوهان >

نروژی

 
 
 
 
 
 
 
 
Hanne >

نروژی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
 
 
یوهان >

دانمارکی

 
 
 
 
 
 
 
 
Hanne >

دانمارکی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
 
 
یوهانا >

زبان فنلاندی

 
 
 
 
 
 
 
 
Jonna >

زبان فنلاندی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
 
 
 
Janna >

زبان فنلاندی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
 
 
 
هانیل >

زبان فنلاندی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
 
هانا >

زبان فنلاندی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
 
 
یوهانا >

مجارستانی

 
 
 
 
 
 
 
 
هانا >

مجارستانی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
 
 
یوهانا >

هلندی

 
 
 
 
 
 
 
 
یوهانکا >

هلندی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
 
جنی جی جی >

هلندی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
 
Hanne >

هلندی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
 
 
 
هاننی >

هلندی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
 
هانا >

هلندی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
 
 
یوهانا >

دانمارکی

 
 
 
 
 
 
 
 
Jonna >

دانمارکی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
 
 
 
Janne >

دانمارکی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
جانیکیک >

دانمارکی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jannike >

دانمارکی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
 
هانا >

دانمارکی (شکل مختصر)

 
 
 
 
 
 
 
یوهانا >

نروژی

 
 
 
 
 
 
 
 
Janne >

نروژی (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jannike >

نروژی (diminutival)